Lørdage er ikke helligdage, men det er St. Bededag

Debatindlæg på 24NYT er alene udtryk for forfatterens holdning.

Debatindlæg af Erling A. Jørgensen

Rigtig mange, f.eks. også Birthe Rønn Hornbech og Christian Mejdahl, er modstandere af, at SVM-regeringen vil sløjfe St. Bededag som en helligdag. Ellemann burde lytte til de tidligere markante V-profiler. Jeg finder også, at det er helt utilstedeligt at pille ved noget af det, som er vores kristne værdier. 

Jeg er enig i, at hvis danskerne arbejder noget mere, så bliver vi rigere, og hvis der arbejdes mindre, så bliver vi fattigere. Men mere arbejde behøver da slet ikke at blive udført på en helligdag.

Mit forslag er, at i de uger, hvor mandag er Anden Påskedag, bibeholder vi mandagene som helligdag, men så arbejder man også om lørdagen, i produktionsvirksomhederne, hvor man i øvrigt i forvejen arbejder på helligdage. Altså en lørdag gøres til arbejdsdag og vi har fortsat en femdages uge med arbejde. Ligeledes kan man indføre i produktionssektorerne, at der, hvor vi har ugen med Anden Pinsedag, arbejdes også om lørdagen. Så er der yderligere en arbejdsdag mere uden at der pilles ved en helligdag. Og ”femdages ugen” bevares.

Efter foran beskrevne undgår man, at der skal betales ekstra for arbejde på helligdage, når man lige har haft en ekstra lang weekend med anden Påskedag og anden Pinsedag indregnet. Så må man da efterfølgende godt kunne klare at arbejde, en ”hel” 5 dages uge. De store problemer, man nu har på sygehusenes akutafdelinger, kan dermed nemt løses. Sæt blot den ugentlige arbejdstid op med 10 timer.

LÆS OGSÅ:  Ørstedsparken til Tivoli

Kan danskerne overleve at arbejde noget mere? Ja, der tales meget om, at samfundet er belastet mere og mere af, at vi bliver flere og flere ældre. Jeg er født i 1933, og da jeg startede på arbejdsmarkedet som 14-årig i 1947, var den ugentlige arbejdstid på 48-52 timer, og i landbruget meget mere. Jeg arbejdede selv 72 timer om ugen som fodermester i nogle år. Køerne blev også malket og fodret om søndagen og på alle helligdage. 

Vi, der optræder nu som den større og større ældrebyrde, bliver altså ældre og ældre på trods af, at vi har arbejdet mere og mange flere timer, end det man i dag mener, nogen kan holde til.

Efter et langt liv synes jeg, at det er vemodigt og helt utilstedeligt, at Jakob Ellemann vil gøre angreb på vores kristne værdier. Jeg er enig med Birthe Rønn Hornbech, at det er, hvad Jakob Ellemann har gang i. De folk i SVM-regeringen, der praler af, at de har en ”Flertalsregering”, kan få en brat opvågning. Hvor mange i Venstres stærkt reducerede folketingsgruppe kan holde til at være så udemokratiske og gøre angreb på vores kristne værdier? Begrebet partihopper eksisterer stadig. 

Helt udemokratisk og urimeligt bliver det, når Jakob Ellemann vil true partier, som hidtil har stået bag forsvarsforliget, med, at de ikke kan være med i forliget mere, hvis de ikke vil stemme for at fjerne en helligdag fra vores hidtil mest kristne fædreland. Jeg havde ikke forestillet mig, at en Venstre-formand kunne blive så ond og udemokratisk.