Medicinrådet anbefaler medicin til knoglemarvskræft – Glæde på patienternes vegne

Medicinrådet har vedtaget at anbefale Revlimid som livsforlængende vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft. – Sagen er endt lykkeligt, men forløbet har ikke været optimalt, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Den meget omtalte sag om Medicinrådets syn på lægemidlet Revlimid (lenalidomid) er nu endt med, at rådet har vedtaget at anbefale midlet som livsforlængende vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft.

– Det er vi i Kræftens Bekæmpelse tilfredse med. To studier har vist, at lægemidlet giver patientgruppen to års længere levetid. To år mere med familien – det er uvurderligt for den enkelte patient. Så jeg er glad på patienternes vegne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Det er patienter, der har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, som kan få gavn af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling. Gruppen tæller cirka 100 nye patienter om året, vurderer fagudvalget for knoglemarvskræft. De har hidtil ikke fået nogen vedligeholdelsesbehandling.

Afgørelsen kommer efter et langt forløb, hvor sagen har været igennem Medicinrådets proces to gange.

Umuligt at gennemskue afvisning

I januar i år vedtog rådet, at man ikke ville anbefale lægemidlet til den omtalte patientgruppe.

Men patienternes repræsentanter i Medicinrådet, fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og direktør for Danske Patienter Morten Freil, var uenige i beslutningen og bad rådet tage sagen op igen. Det skete. Og nu – næsten ti måneder efter den første drøftelse – er sagen endelig afgjort.

LÆS OGSÅ:  Afbrudt søvn ødelægger livet for mange danskere

– Det er jo heldigvis endt godt, men forløbet har ikke været optimalt. Det har været umuligt at gennemskue, hvorfor Medicinrådet i første omgang afviste lægemidlet. Og det gav ingen mening, da rådet i sensommeren valgte at underkende sit eget fagudvalg for knoglemarvskræft med eksperter inden for området. De anbefalede netop præparatet, siger Jesper Fisker.

Leif Vestergaard, der sidder i rådet som repræsentant for patienterne, er også glad for udfaldet af sagen. Han hæfter sig dog samtidig ved, at forløbet optil har været ’uskønt’.

– Det er ikke et forløb, Medicinrådet kan være stolt af. Efter min mening blev beslutningen i rådet i januar måned truffet på et ukomplet grundlag. Lykkeligvis blev sagen taget op igen – men det ændrer ikke ved, at det var meget uklart, hvad den første afvisning byggede på, siger Leif Vestergaard.

Rådets beslutning kommer til at gælde for patienter, som har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, efter 1. juni i år. Patienter med højdosis kemoterapi før denne dato kan ikke få behandlingen.

I en udtalelse fra Medicinrådet forklarer rådets to formænd om den ændrede beslutning, at det afgørende nye er, at medicinalfirmaet, der markedsfører lægemidlet, har tilbudt en pris, der er væsentligt lavere end den gældende.