Muslimerne stjæler danskernes frihed

Det lykkedes for den indvandrervenlige magtelite i dette land at overbevise danskerne om, at islamistisk terror er en naturlov, som de er nødt til at leve med.

Terroren afpolitiseres og i stedet hvidvaskes og normaliseres som almindelig kriminalitet. Og terrorbekæmpelsen er udliciteret til politiet og gjort til en budgetpost på finansloven.

Mens vi hører politikernes evige propaganda om det trygge og fredelige Danmark, befæster de selvsamme politikere Christiansborg, Amalienborg, domhusene, statsforvaltningen, havnene, lufthavnene, turistområderne, bladhuse mv.

Det er de herboende muslimer, der gør det nødvendigt at befæste Danmark. De står i radikal opposition til dansk livsførelse og værdier. I kombination med afviste illegale asylansøgere og hjemvendte syrienskrigere udgør disse mennesker en gigantisk og uløselig sikkerhedsrisiko.

Den muslimske terrorfare har gjort det frie danske samfund mindre frit. De skiftende regeringer bruger den høje terrortrussel til at begrunde diverse forslag om at indskrænke danskernes frihed. Senest forslaget om øget masseovervågning.

Danskerne har et legitimt ønske om at leve i fred, men det ser politikerne stort på.

I politikernes univers går konventionerne og de muslimske terroristers retsstilling forud for borgernes sikkerhed. Og derfor skal de unge muslimer, som langt de fleste terrorister rekrutteres fra, ikke deporteres, men resocialiseres og reintegreres.

Den muslimske terrorfare, der stjæler danskernes frihed, er kommet for at blive.

André Rossmann

Kommentarer