Nu er politiet kun få klik væk

Det bliver nu både nemmere og hurtigere for borgere i hele landet at komme i kontakt med politiet. Det nye landsdækkende tiltag ‘bestil en betjent’ gør det nemlig muligt at anmode politiet om en betjent, hvis man har forslag til en færdselskontrol eller en særlig forebyggende indsats i lokalområdet.

Er du og dine naboer utrygge ved en bestemt vejstrækning, fordi der bliver kørt for stærkt, vil din lokale grundejerforening gerne blive klogere på, hvordan I kan indbrudssikre jeres hjem, eller kunne I tænke jer politiets tilstedeværelse ved et større arrangement? Så får borgere landet over nu mulighed for at kontakte politiet på en ny måde.

Med ‘bestil en betjent’ kan borgere landet over nu med få klik bestille en betjent til færdsels- og forebyggelsesrelaterede indsatser. Om politiets nye redskab fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg:

“Det skal være nemt og hurtigt for borgere at få kontakt til politiet, hvis man gerne vil have information, vejledning eller hjælp.”

‘Bestil en betjent’ er et koncept, der oprindeligt blev udviklet i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, som politiet nu udbreder som en national platform:

“Vi ser ’bestil en betjent’ som en investering i borgernes tryghed, fordi vi skaber en platform, der giver endnu bedre muligheder for at kontakte politiet direkte med et ønske eller en konkret bekymring. Jeg tror på, at den nye kontaktflade mellem os og borgerne vil skabe mere tryghed i lokalområderne og øget sikkerhed på vejene.”

LÆS OGSÅ:  Knivstikkeri i Brabrand

Politiet skruer op for servicen

I Nordjyllands Politi var man blandt de første til at løbe projektet i gang nationalt. Det skete som et led i at give endnu bedre service til de nordjyske borgere. Politidirektør i Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, fortæller, at man har haft gode erfaringer med tiltaget:

 

“Vi har fået særligt mange henvendelser på netop færdsels- og knallertkontroller, men vi får også anmodninger fra især grundejerforeninger, der gerne vil have en af vores betjente ud og fortælle om, hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud eller høre om, hvad der ellers rør sig i ens område. Så noget tyder på, at borgerne har taget rigtig godt imod initiativet.”

Forventer stor interesse fra borgere

‘Bestil en betjent’ er en del af justitsministerens udspil “Nærhed og Tryghed” fra oktober 2018, og gik så småt i gang 13. december. Borgere landet over har altså i en måned haft mulighed for at klikke sig ind på politi.dk og bestille en betjent til forebyggende indsatser og færdselskontroller.

På den første måned* har politiet allerede registreret 116 bestillinger, hvoraf langt størstedelen er på færdselskontroller. Politiet forventer, at antallet af bestillinger vil stige væsentligt. Dels på baggrund af den foreløbige interesse og dels i takt med, at borgerne bliver mere bevidste om ordningen.

(*13. december 2018-11. januar 2019)

Om ‘bestil en betjent’

‘Bestil en betjent’ er en landsdækkende ordning, som giver borgere nemmere og mere direkte adgang til politiet. Enkelte politikredse har haft lignende ordninger, men med lanceringen af politiets nye hjemmeside i udgangen af 2018 blev ‘bestil en betjent’ en ensartet, national ordning tilgængelig for borgere i alle 12 politikredse.

LÆS OGSÅ:  Skud affyret i Vallensbæk

Styrker nærhed, øger tryghed

Ordningen er en del af de i alt 14 initiativer, som justitsministeren præsenterede i udspillet ‘Nærhed og Tryghed’ 8. oktober 2018.

Direkte adgang til tre forskellige bestillingsmuligheder

Borgere landet over har via en selvbetjeningsløsning på politiets hjemmeside mulighed for at anmode politiet om at komme ud til en færdselskontrol, holde et foredrag eller være til stede ved et større arrangement:

• Bestil en færdselskontrol
Hvis man oplever, at der køres for hurtigt på en strækning eller vurderer behov for en knallertkontrol, kan man anmode politiet om at gennemføre en færdselskontrol på stedet.

• Bestil et foredrag
Man kan anmode politiet om at holde et foredrag, fx om kriminalitet lokalområdet, hvordan man bedst sikrer sig mod indbrud, it-kriminalitet, tricktyveri osv.

• Bestil en tilstedeværelse ved et større arrangement
Er man arrangør af et større arrangement eller begivenhed, kan man anmode politiet om at komme og være til stede.

 

Sådan håndterer politiet anmodningerne

Hver enkelt bestilling bliver screenet i den pågældende politikreds på baggrund af en politifaglig vurdering og en samlet prioritering af ressourcer. På den baggrund giver politiet en individuel tilbagemelding til borgeren om, hvorvidt vi kan imødekomme bestillingen eller ej. Politiet kan ikke efterleve alle anmodninger, men vil gennemgå alle på baggrund af et fagligt grundlag.

Fra bestillingens indsendelse på www.politi.dk/bestilenbetjent kan borgeren inden for 14 dage forvente at blive kontaktet af politiet med en tilbagemelding på, om bestillingen kan imødekommes eller ej. Der kan herefter gå op til 30 dage fra borgeren har indsendt bestillingen til politiet har gennemført indsatsen.

LÆS OGSÅ:  58-årig ville dræbe sine egne børn i Rødovre – her er straffen

Hvordan bestiller man en betjent?

Man bestiller en betjent via www.politi.dk/bestilenbetjent. Her findes ‘bestil en betjent’ som en genvej på forsiden eller under menupunktet Selvbetjening.

Man kan som borger bestille en betjent inden for tre kategorier, men det er også fortsat muligt at tippe politiet via genvejen Tip politiet på forsiden af politi.dk ligesom borgere altid kan få fat på politiet i akutte situationer på 112 og 114.