Paradis for iværksættere er et illusionsnummer

Dansk Industri har samlet et såkaldt Advisory Board af iværksættere, der skal udarbejde konkrete forslag til en ny, dansk iværksætterpolitik. Det er et ”fantastisk tidspunkt at booste iværksætteriet”, siger ”fat cat” Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

For de uindviede kan jeg afsløre, at den danske debat om iværksætteri drives af højtlønnede lønmodtagere, som lever godt af at heppe på iværksættere. Disse ”fat cats” sidder i gode vellønnede jobs, bl.a. i Dansk Industri, og administrerer ordninger, som hverken giver vækst eller arbejdspladser. Alt imens tjener 40 pct. af iværksætterne – CVR-prekariatet – det samme som den bedst betalte gruppe kontanthjælpsmodtagere, når alle indtægter er talt med. Så er det sagt.

Det er også påfaldende, at Mettemor i sin nytårstale har forbigået de ca. 200.000 selvstændigt erhvervsdrivende, som har haft svære kår under pandemien, i dyb tavshed. Det kan ikke undre, for både hun og hendes parti har travlt med at favorisere de store virksomheder og presse små virksomheder, herunder iværksættervirksomheder, ned i et voksende prekariat.

Lars Sandahl Sørensens Advisory Board er endnu et initiativ i en lang række lignende initiativer, som bliver søsat med jævne mellemrum, og som aldrig bliver til noget. Sådanne initiativer har nemlig aldrig til formål at skabe reel forandring, men derimod skabe en illusion af handling og handlekraft. På engelsk har man et rammende udtryk, der illustrerer dette: ”going through the motions”. Man lader, som om man gør noget uden at gøre det rigtigt.

Hvert år søsætter man i Danmark et nyt iværksætterinitiativ. Læserne kan måske huske, at den forhenværende erhvervsminister Brian Mikkelsen i april 2017 nedsatte et iværksætterpanel med det formål at gøre Danmark til et af de bedste iværksætterlande i Europa. Panelet har mig bekendt aldrig skabt noget og døde en stille død.

I maj 2017 nedsatte Løkke-regeringen Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid. Partnerskabet var bredt sammensat af arbejdsmarkedets parter, erhvervsledere, akademiske kapaciteter, repræsentanter fra det øvrige samfundsliv – og iværksættere naturligvis. Mig bekendt har Disruptionrådet ikke disruptet noget, og slet ikke inden for iværksætteriet.

I marts 2020 har Venstres ordfører Tommy Ahlers lanceret et nyt 14. klimapartnerskab for iværksættere, fordi han mente, at iværksætterne er en overset gruppe i regeringens klimapartnerskab. Klimapartnerskabet skulle bl.a. adressere udfordringer som finansiering samt skat- og momsspørgsmål. Om det 14. klimapartnerskab har skabt noget konkret, melder historien intet om.

Det er åbenbart ikke blevet til noget, for nu har ”fat cat” Lars Sandahl Sørensen lanceret et Advisory Board bestående af 15 iværksættere og investorer med det formål at udtænke ”nyt dansk paradis for iværksættere”. Hvis det går sådan som det plejer at gå, vil Lars Sandahl Sørensens Advisory Board også dø en stille død.

Ifølge prof. Nicolai Foss, CBS, viser forskningen i iværksætteri, at offentlige politikker og initiativer, der stimulerer iværksætteri, i høj grad leder til iværksætteri, som ingen er tjent med. Der er tale om ligegyldige produkter eller ydelser, som ingen gider købe. Det skaber ingen vækst og ingen nye job – men spilder ressourcer.

Det bliver værre. For forskningen viser også, at i gennemsnit er der større afkast ved en ekstra krone investeret i at udvide en allerede etableret virksomhed i forhold til at starte en ny virksomhed. Den viser også, at nye virksomheder gennemsnitligt set ikke skaber flere job end de eksisterende virksomheder. De job, der skabes, er også i gennemsnit lavere betalte og præget af større usikkerhed.

 

Ifølge Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening, er der i øjeblikket et mismatch mellem fakta og historien om, at Danmark skulle være en iværksætternation. ”Vi griber ud efter iværksætterfortællinger for som en irakisk informationsminister at bekræfte os selv i, at nu er alt i orden. Derfor kommer disse fortællinger så ekstremt langt. For de møder ikke rigtigt nogen modstand. Vi har de her 2.000 offentligt ansatte konsulenter, der også skal italesætte dette. Så er der hele erhvervsfremmesystemet, der har brændt styrtende med penge af på at bilde os alle sammen ind, at det går fortrinligt med iværksætteri i Danmark”, siger Peter Kofler. Faren er ifølge formanden, at den megen hype risikerer at fjerne fokus fra det uomgængelige faktum, at de færreste danskere har mod på at springe ud som selvstændige. ”Iværksætteri kan risikere at blive en boble, der aldrig rigtigt blev til noget”.

Fortællingen om Danmark som iværksætternation og potentielt paradis for iværksættere er ikke andet end blålys. Virkeligheden er nemlig, at iværksætteriet i Danmark er på tilbagetog. Det kan man læse mere om her.

André Rossmann