Professor Ole Hasselbalch er død

Professor Ole Hasselbalch er død. Lars Hedegaard har i den forbindelse skrevet;

“Jeg kendte ham som en skarpsindig jurist, en flittig forsker og en ihærdig forkæmper for Danmark. Længe før, vi andre kom til fornuft, forudså Ole som formand for Den Danske Forening, at den muslimske masseindvandring ville medføre uoverskuelige ulykker for landet. Det fik han ingen tak for.”

“Men fremtidens historikere vil mindes ham som en af de få, der havde modet og intelligensen til at stå imod.”, skriver Hedegaard.

 

Fakta om Ole Hasselbalch:

Cand. jur. Københavns Universitet 1969; lic. jur. Århus Universitet 1977; jur. dr. Stockholms Universitet 1980; docent i almen civilret (privatret) sammesteds fra 1981; ansat i Dansk Arbejdsgiverforening 1969–85, først som juridisk sagsbehandler, siden 1980 som forskningsleder. Sideordnet ansættelse som kursuslærer i arbejdsret på Københavns Universitet 1974-83; professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Århus fra 1986, siden Aarhus Universitet, fra 2016 emeritus, russisk æresprofessor 2001 for sit bidrag til opbygning af en erhvervsjuridisk uddannelse ved International Institute of Economics and Law, Moskva.

Specialer: Erhvervsret, navnlig arbejds- og ansættelsesret, socialret, foreningsret, medieret, udlændingeret, menneskerettigheder forfatningsret og udenlandsk juridisk sprog.

Har skrevet en lang række bøger og artikler om jura (især arbejdsret og foreningsret) og samfundsforhold. Blev fra midten af 1980’erne kendt for sin kritik af den førte indvandringspolitik. Deltog under Den Kolde Krig i arbejdet på at afdække og modvirke den påvirkningsoffensiv, Warszawapagten satte i gang for at få Danmark løsrevet fra NATO.

Kommentarer