Retssikkerheden i Danmark er en skrøbelig størrelse

Under coronakrisen er retssikkerhedsprincipperne blevet krænket i uacceptabel grad. Det er meget skuffende, at det politiske og retlige system har udvist så beskedne evner til at fastholde grundlæggende retssikkerhedsprincipper, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Grundlæggende retssikkerhedspolitiske principper ikke undskyldes med en krisesituation. Det er netop i pressede situationer, at retssikkerheden skal stå sin prøve. Den prøve bestod det danske samfund ikke.

Eksemplerne er legio: Udradering af minkerhvervet uden lovhjemmel, Rigspolitiets ’action cards’, ophævelse af §27 om erstatning i den gamle epidemilov, fordobling af straffen for coronarelaterede forbrydelser osv. Det vækker til eftertanke og må indgå i erfaringsopsamlingen”.