Skandale: Nu er det PFA’s tur

Pensionsselskabet PFA har brudt reglerne i forbindelse med begunstigelse i arvesager. Det står nu klart efter en ny højesteretsdom, skriver Børsen.

“Sagen handler om PFA-kunders pensionsopsparinger, der efter kundernes bortgang er blevet udbetalt til de forkerte arvinger. Fejlen skyldes, at PFA ikke har sikret sig det nødvendige samtykke til at ændre på forsikringsbetingelserne for 344.000 kunder.

Fejlen betyder, at ugifte samlevere til de afdøde mellem 2011 og i dag kan have fået udbetalt penge, som børnene oftest skulle have haft.

Fejlen kan ende med at koste dyrt, fordi PFA ikke nødvendigvis kan tilbagekalde de summer, der er blevet udbetalt til den forkerte arvtager, som har været i god tro. Pensionsselskabet er dermed nødt til selv at betale beløbene til den retmæssige arvtager, så det ender i en dobbeltudbetaling”.