SUNDHED: Akut syge spejder forgæves efter vagtlægen

Otte borgmestre i Nordsjælland retter en hård kritik mod Region Hovedstadens 1813-akutordning, som, mener de, er alt for tilbageholdende med at sende vagtlæger ud på sygebesøg om aften og natten til akut syge borgere, der ikke selv er i stand til at komme ind på hospitalet. Det skriver Berlingske.

Det er alt for svært at få vagtlæger i hovedstadsområdet til at rykke ud på sygebesøg til især akut syge børn og ældre, der i stedet igen og igen bliver sendt med ambulancer ind til behandling på regionens hospitaler. Det er til stor gene for patienterne, og det er en dårlig udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer.

Færre vagtlæger hjem til borgerne betyder flere indlæggelser, og det er uhensigtsmæssigt for borgeren og bekosteligt for kommunerne.

Kommentarer