Klumme: Ringe kandidater


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Afhøringerne i minkkommissionen rejser mange interessante spørgsmål.

Dybest set må det naturligvis forundre, at der i forbindelse med de trufne beslutninger i minkskandalen tilsyneladende har været så megen tvivl om lovmæssigheden heraf, om flere forskellige modeller med stort set samme slutresultat osv. Øjensynligt vidtgående ukendskab til basale forvaltnings- og forfatningsmæssige principper.

Det kunne da f.eks. tyde på, at undervisningen vedrørende den slags emner er nødlidende ved de særlige politikfabrikker på navnlig universiteterne i Aarhus og København. En del af ministrene er således uddannet her som såkaldte politologer. Man kunne fristes til at tro, at de så havde lært om den slags.

Adskillige kandidater fra politikfabrikkerne bliver jo rent faktisk tit folketingspolitikere. En gængs antagelse har vist været, at der var tale om dem med de dårligste eksaminer, medens de dygtigste fortrinsvis blev centraladministrative embedspersoner. I minksagen viser det sig nu, at sidstnævnte ikke nødvendigvis har formået at udvise større faglighed end de ringeste.

Ja, endog gammeldags juridiske kandidater, anbragt i regering eller embedsværk, synes at fattes den fornødne grundviden. Eller måske er det bare, fordi de slet ikke er så gammeldags? 

En skaldet økonom bør naturligvis ikke kloge sig på den slags. Men han ved dog, at argumentet om, at det i minksagen gik så hurtigt, at noget alvorligt var på spil osv., slet ikke dur. For lige netop i den situation er det da afgørende, at de forfatningsmæssige diger holder.

LÆS OGSÅ:  Elitens røde lejesvende

Bliver landet besat af en fremmed magt – som i 1940 – er der nok ikke så meget at rafle om, selv om det dog også den gang i vidt omfang lykkedes at fastholde dansk lovmæssig ordentlighed.

I dag, hvor vi nærmest vælter os i akademisk uddannede politikere og i embedspersoner fra politikfabrikkerne, kan befolkningen åbenbart frygte, hvad disse magthavere finder på, hvis de bare selv anser noget for “kritisk” og politisk helt nødvendigt.

Foruroligende, at nutidens politikkandidater tilsyneladende er uddannet så ringe.