Klumme: Fly Talebanen


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Den i forvejen skæve og mislykkede “stramme udlændingepolitik” trues nu af det måske endelige dødsstød. Den har længe haft uheldige konsekvenser for ønskelig migration fra udlandet, behov for udenlandsk arbejdskraft i dansk erhvervsliv mv. Medens den reelt ikke har hindret stadig migration fra MENAP-landene (i Mellemøsten og Afrika plus Afghanistan og Pakistan), der ligesom Tyrkiet repræsenterer et særligt problem. Netop disse indvandrere kommer fra en voldskultur, typisk underbygget af religiøs fanatisme; deres beskæftigelsesfrekvens er lav, og danske skatteyderes betaling i form af sociale ydelser mv. er høj.  Selv med midlertidigt ophold eller efter kriminel adfærd, lykkes det stort set ikke at sende sådanne migranter tilbage igen.

Nu truer så en ny bølge efter sammenbruddet i Afghanistan. Den såkaldte udvidede tolkeaftale har efter det oplyste foreløbigt medført, at 450 er evakueret til Danmark. Flere er på vej. 

I henhold til Altinget og TV2 viser en undersøgelse fra Voxmeter, at 60 pct. af danskerne vi lade afghanere, der har “arbejdet for Danmark”, få opholdstilladelse i 2 år og mulighed for derudover at søge om asyl. Med familiesammenføringer bliver det på sigt nemt flere tusinde.

Der skal ikke meget til, før MENAP-bremsen svigter: “Danske børn” i flygtningelejre med danske islamistmødre, “papkassedrengen”, FNs kvoteflygtninge osv. Nu altså alle, der i flere år har “hjulpet” Danmark i Afghanistan. Det bakker højtprofilerede militære chefer, kirkefolk, borgerlige politikere, statsstøttede medier og naturligvis flygtningeindustrien op om.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Er patientsikkerhed helt uvildig ?

Problemet vil imidlertid hurtigt blive større end svarende til dem, der angiveligt har “hjulpet” Danmark. Mange flere afghanere vil utvivlsomt gerne til Europa. Grækenland har tilkendegivet, at man ikke længere vil agere lejrplads for de således trængende, så også i Vest- og Nordeuropa kan der sikkert forventes en ny strøm af asylanter via Belarus, Tyrkiet, Middelhavet og de lange ydre grænser, som EU-landene endnu ikke har magtet at tætne. Givetvis talrige afghanere vil som nævnt søge at undfly nød og fattigdom, foruden talebanere, og tage til Europa. MENAP-presset vokser.

Den tyske kansler, der heldigvis snart går af, taler allerede om 10.000 afghanere, og hun kan vel risikere at afslutte karrieren med en særlig afskedsgave i hendes kendte will’kommen-stil?

Og hvad skal der egentlig ske med de afghanere, man nu evakuerer til Danmark?  De og deres familiesammenførte kan ikke sproget, har næppe relevante erhvervskvalifikationer, og er som de allerfleste i Afghanistan rettroende muslimer, styret af imamer og “lærde” islamister. Det kan kun gå galt – selv om de skam får psykologhjælp – og kommer til at koste hundreder af millioner kroner i en meget lang årrække. I forvejen har krigsdeltagelsen i landet angiveligt kostet Danmark over 13 mia. kr. 

Regeringen med den skrappe statsminister og hendes håndlanger, minister Tesfaye, V og K m.fl. støtter tilsyneladende den nye indvandring af “hjælpere” fra MENAP. Også i den sammenhæng må det siges at være på høje tid at udtræde af FNs forældede flygtningekonvention og andre suverænitetsafgivelser på feltet. Og dertil i fremtiden at ophøre med at sende danske soldater til fjerne lande – som det f.eks. stadig er tilfældet i Afrika – hvorefter vi så i nederlagets stund skal “redde” alle, der har “hjulpet” Danmark med at “hjælpe” dem selv, men som derfor nu er i fare og naturligvis ønsker et bedre liv.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)