Venstre afsløret!!!

Vi fik ikke den SV-regering, som Lars Løkke Rasmussen havde ønsket sig, men vi har et SV-flertal. Fra et liberalt perspektiv er det skræmmende på grund af begge partiers tiltagende bevægelser henimod mere magt til staten og mindre frihed for den enkelte borger. Det skriver Berlingskes lederskribent, Amalie Lyhne.

Det var den Venstre-ledede regering, som vedtog ghettopakken og indførte særlige strafzoner og dermed brød med princippet om lighed for loven.

Det var samme regering, der nægtede at droppe masseovervågning af alle danskere.

Og det var med Venstre ved roret, at vi med eksperters vurdering fik de største indskrænkninger af ytringsfriheden siden Anden Verdenskrig.

Både for V og S kommer sikkerhed før frihedsrettigheder og retssikkerhed, og staten kommer før den enkelte borger.

Et konkret udfald af dette interessesammenfald mellem de to partier er spørgsmålet om offentlighedsloven – altså, pressens og befolkningens mulighed for at se magten over skulderen. Alle andre partier end lige netop Venstre og Socialdemokratiet ønsker at lempe loven, men de to statsminister-partier kan altså med deres flertal blokere for det. Og det gør de.

Venstre mener, at det der med principper, frihed og retssikkerhed er meget fint, men pragmatisme er nødvendig, og magtudøvelse skal der til.

Men når man har mistet enhver føling med de værdier, som vores frie, demokratiske retssamfund bygger på – som Socialdemokratiet tydeligvis har, og som man kan frygte, at Venstre også har – så kommer man let til at overskride grænser, der ikke bør overskrides.

Bliver man ved med hele tiden at skære tynde skiver af frihedsrettighederne, vil man underminere vores frie samfund.

24NYT: Amalie Lyhne er os bekendt den første kommentator, der har nosser nok til at sige det højt: Venstre er ikke noget borgerligt-liberalt parti, men blot en afart af Socialdemokratiet.

Venstre fører en udpræget socialdemokratisk politik.

Venstre har massivt adopteret synspunktet om, at høje skatter er en god ting.

Venstre er imod privatisering og effektivisering af velfærdsstaten.

Venstre har stemt for mere end 500 love og bekendtgørelser, som i strid med Grundloven giver staten ret til at trænge ind i private hjem uden tilladelse.

Venstre har aktivt medvirket til at opbygge en formynderisk klientstat, som varetager individets interesser ”fra vugge til grav”.

Man skal derfor ikke forvente, at Venstre under Ellemann vil genopbygge det borgerlige projekt. Ellemanns mission vil udelukkende være at overbevise vælgerne om, at Venstre er bedre til at administrere det socialdemokratiske velfærdsprojekt end socialdemokraterne selv. Læs mere her.