Klumme: Borgmesterdrab


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Det kommende år er kommunalt valgår. Tirsdag den 16. november 2021 afholdes valg i landets 98 kommuner. De skal herefter konstituere sig, dvs. vælge borgmestre, udvalgsforpersoner mv.

Danmark har i dag 98 borgmestre. Med en borgmestertitel (og løn) er der dog 102, da 4 udvalgsforpersoner i Københavns Kommune bærer en borgmestertitel, ligesom byens borgmester jo har titel af noget så ophøjet som overborgmester.

Af de 98 borgmestre er 84 mænd og alene 14 kvinder (i henhold til biologisk baserede data). Københavns særordning føjer 2 til af hver slags (statistikken bortser fra muligt transkønnede). Borgmesteren er kommunens administrative chef og per definition den mest magtfulde af de politisk valgte.

84 mænd versus 14 kvinder (inkl. København: 86 mænd versus 16 kvinder). Det er i hvert fald ikke ligestilling. Faktisk er det milevidt derfra! I de 18 største kommuner kun mænd på posten! Først i nr. 19. (Holbæk) en kvinde. En skandale! Det må formodes at give anledning til en omfattende reparationsmanøvre, for ellers er det jo ved at være lige så slemt som i det private erhvervsliv.  Men der skal nok ske noget: De radikales fremsynede indsats med forstødelsen af den hidtidige partileder, og vel især herefter overborgmester Frank Jensens fald, viser vejen.

Borgmesteren er som nævnt en magtfuld person. Ikke kun byrådets medlemmer er de mange borgmestre underdanige, men sandelig i endnu højere grad de tusindvis af ansatte i de kommunale administrationer, og sikkert flere til. Mon dog det ikke inden længe vil vise sig, at en stor del af disse “magthavere” før eller siden, har opført sig sexistisk, krænkende og ganske utilbørligt over for kvindelige politikerkolleger eller kvindelige ansatte? Kan hænde der sidder en del “gamle grise” eller “yngre svin” i de magtfulde positioner? Har Frank Jensen været den eneste? Bodsgangen bør gå langt tilbage.

Der må naturligvis renses grundigt ud. Det er helt nødvendigt i betragtning af nutidens bornerte moral. Det hedder skam “offentlig” administration. Adskillige borgmestre med lig i lasten vil formentlig på eget initiativ af samme grund afvise genopstilling, for så kan de i det mindste formentlig beholde stilling og løn (samt honorarer) indtil 2022.

Men over for andre af de borgmestre, der tror, at de fortsat kan gå på vandet, må der sikkert tages affære. Kvinder – ansatte eller folkevalgte – der i årevis har været knuget af sexistiske overgreb af den ene eller anden slags, vil komme til orde i partierne og ellers i hvert fald i medierne. Det kan ske tidligt eller under selve valgkampen. Her gælder ingen form for retssikkerhed for mistænkte mandspersoner osv., for det er en højpolitisk sag, der drejer sig om de seksuelt udfordredes dybe krænkelse, personlige ulykke og et skrigende behov for en genoprejsende retfærdighed. De implicerede politiske partier og deres vælgerforeninger ser lamslået til og må, selv på trods af forstokkede lokale holdninger, træde i karakter.

Nye, stærke kommunalpolitiske kræfter er udløst op til valget. Borgmesterdrab kan derfor meget vel blive oplevelsen i 2021. Snesevis kan således blive fældet på deres misgerninger. Måske er den sexistiske “kultur” yderligere trængt langt ind i embedsværket? Der må mange steder være behov for advokatundersøgelser, folkedomstole og udrensning i fuld åbenhed. Men fortvivl ikke, for der skal nok komme nogle nye, magtfulde ind på derved ledige poster. Det skal nok gå!