Klumme: Ungarn er i sin fulde ret til at forsvare sig selv og sin kristne kultur.


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

René Højegaard Olsen klumme

Sådan lød ordene fra Ungarns premierminister, Viktor Orbán, ved den 2. internationale konference om kristenforfølgelser, der fandt sted i Budapest den 26.-28. november. I sin tale tog han udgangspunkt i de tolv apostle, hvis vidnesbyrd om Kristus sejrede, så kristendommen blev til en international religion. På trods af sin lidenhed kan Ungarn, ifølge Orbán, blive det land, som tager de kristnes situation alvorligt og som internationalt formår at få sat lys på deres trængsler og lidelser. Det kræver hårdt arbejde og styrke af format, så af samme grund trak han Ungarns første kristne konge, den hellige Stefan I, op, som et lysende visionært forbillede for det heltemod, som i vor tid synes at være en mangelvare, når det gælder om at stå op og forsvare den kristne tro.

Orbán gik heller ikke af vejen for at kritisere Vesteuropa og den katolske kirke, hvoraf sidstnævnte ikke holder sig tilbage for at drive politik: ”Vesten ser sig mere optaget af den globale opvarmning og beskyttelse af dyrene; men hvordan er det kommet så vidt, når planter og dyr bliver højere værdsat end det menneskelige væsen? Selv paven har udråbt klimaundtagelsestilstand! Selvfølgelig skal vi passe på vores natur; men hvordan kan vi så tolerere kunstige indgreb og forsøg med vores egen art”, lød det fra Orban, som fortsatte: ”Fire ud af fem personer bliver nu forfulgt i kraft af deres tro og ca. 245 millioner kristne på verdensplan lider under ekstreme forfølgelser. Alligevel svigter Europa nok engang, for de europæiske politikere fremstår som lammede og lukker øjnene. De hævder, at det ene og alene blot handler om menneskerettigheder.

Den ungarske politiker, Tristan Azbej fortsatte: ”Der er 245 millioner grunde til at tage kristenforfølgelserne alvorligt”, hvilket den indbudte syrisk-ortodokse patriark, Ignatios Aphrem II Karim, kunne bevidne, da han slog fast, at ”vores skrig er der ingen, som vil lytte til”.

Organisationen OIDAC (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) kunne berette, at siden 2018 er diskrimineringen af kristne i Europa alvorligt tiltaget. Det fremgik af deres årsberetning, hvor 325 tilfælde af korporlig vold er blevet anmeldt til myndighederne.

Og Open Doors (Åbne Døre) repræsentanter kunne bevidne, at der siden 2013 er sket en dramatisk fordobling af vold mod kristne, som på verdensplan er den mest forfulgte religiøse gruppe. Selv BBC bruger udtrykket ”udryddelse” om de kristnes situation.

På konferencen tog fyrstinde Gloria von Thurn und Taxis ordet: ”Hr. ministerpræsident. Jeg er kommet her for at takke Dem, for det, som De og Deres regering har sat i værk for at beskytte kristendommen. Ungarn er det første land i EU, som aktivt er gået ind i kampen for at skrive de kristelige værdier ind i menneskerettighederne. Det betyder, at menneskelivet bør være beskyttet fra undfangelse til død; men beskyttes skal også familien og den naturlige forbindelse mellem mand og kvinde. Her ligger religionsfriheden som en vigtig grundbestanddel”.

Trods mismod over de kristnes lidelser, mente hun ikke, at vi skal miste håbet for fremtiden: ”Ungarn har nu meldt klart ud, Polen også, ja, selv USA’s Donald Trump og Brasiliens Jair Bolsonaro har lagt dødskulturen bag sig og kræver nu menneskerettighederne begrundet på kristendommen. Derfor må vi håbe og bede til, at andre regeringschefer vil vise samme mod og følge i deres fodspor”.

Som statsmand og politiker er Viktor Orbán langt mere visionær og fremtidsorienteret end hans vestlige kollegaer. De er håbløse idealister, blinde for virkeligheden. Ja, de reagerer ligesom strudsen, der stikker hovedet ned i sandet, mens de håber på, at det ubehagelige fortager sig, så den kan leve videre i deres drømmeverden.

Orbán derimod har set skriften på væggen. Kristenforfølgelserne er nemlig ikke blot en humanitær krise, men ”en organiseret voldtægt af en hel kultur også i Europa”. Den ubegrænsede indvandring og migration til vores gamle Europa er at betegne som en ”tidsbombe” og ”invasion”, som Europas politikere burde forsvare befolkningerne imod, for med Orbáns ord er ”vores kultur konstant under angreb, stigmatiseres, nedgøres og forfølges … Den eneste løsning for Europa er at genopdage sin kristne kultur”.

Kommentarer