Klumme: Kauf nicht bei Juden?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Ingen, absolut ingen kan beskylde mig for ikke at være dansk højrefløjs nok mest højtskrivende og råbende advokat næst efter en vis hr Rasmus Paludan. Rasmus og jeg kender hinanden, respekterer hinanden, lige som jeg gennem mange år har været tæt på DF på Christiansborg og bistået partiet helt ind i at være DFs oplægsholder i Retsudvalget om et bandeforbud. Men også det der har været mindre betydningsfuldt.

Dette sagt ikke for at fremhæve mig selv, men for at sætte en tyk streg under mit nationale sindelag og mit virke gennem 10 år som debattør på den national konservative scene.

Derfor irriterer det mig også grænseløst, når store dele af blå og rød bloks vælgere og indlægsholdere finder det rigtigt, at angribe det jødiske mindretal, der siden 1600 tallet har bestået lakmusprøven i at integrere sig i en dansk hverdag, og holde sin religion i det private rum. Når man så nu vil forbyde selve den åndelige kerne i den jødiske religion, pagten mellem Gud og jøderne selv, omskæringen, så er jeg helt på linje med Lars Hedegaard i forsvaret af mine jødiske landsmænd .

Hundredevis af indignerede hattedamer og mænd har tilkendegivet deres negative holdning med allehånde argumenter og emois på de sociale medier om omskæring. Lad mig erindre om følgende:

Det er nemt, at vi som afkristnede danske at tilsige, hvordan spirituelt anderledes tænkende her under jøder skal forholde sig til årtusinder gamle traditioner.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Muslimsk tradition for ægteskab med småpiger – Bør det også blive en dansk tradition?

Punkt 1: Omskæringer foretages under lægelig kontrol i Danmark.

Punkt 2: Den dag jødedommen forsvinder ryger traditionen med omskæring, ikke et sekund før

Punkt 3: Det bekymrer mig mere, at den ældste og vigtigeste ikke etnisk-danske minoritet føler sig truet på sin eksistens- berettigelse. Det gjorde jøderne også i oktober 1943. Kong Christian den 10. skal have udtalt dengang, at han også ville gå med en jødestjerne, hvis tyskerne gjorde det obligatorisk over for de danske jøder.

Det blev det heldigvis ikke i Danmark, men de jøder der blev taget af Gestapo og sendt i kz- lejr, de kom til det. Jødedommen har alle dage været en del af forskellige grader af alt fra mistænkeliggørelse til decideret forfølgelse og i sidste ende udryddelse.

Jeg tror slet ikke danskerne forstår dybden i det her. At ville forbyde omskæring svarer til, at ville forbyde jødernes helligdage, sabbaten, eller dele af deres tora, dvs de hellige skrifter.

Danskere er generelt et tolerant folkefærd i modsætning til rettroende muslimer. Jøderne er et lige så tolerant et folk som os selv. Israel udgør en demokratisk oase i Mellemøsten. Jøderne selv har som folk bidraget forholdsmæssigt med det største antal Nobelpris modtagere i verden. Ingen kan betvivle det jødiske folks visdom, og i øvrigt de lidelser jøderne som folk til alle tider har gennemgået.

Uvidenhed om jødedommen kan skabe lige så stor ulykke som bevidst anti-zionisme eller slet og ret jødehad. Uvidenhed og mangel på respekt er som regel følgesvende. Også i den nuværende debat om jøders ret til at praktisere omskæring. Bezzerwissen er som regel afstedkommet af uvidenhed, merværds- og bedreværdsfølelse.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Shop amok i Udkanten

For en gangs skyld må jeg erklære mig enig med Mette Frederiksen, når hun siger, at vi skal passe på jøderne. Det kaldes statsmandsskab, at skære gennem en ubehagelig underskov af had og mangel på respekt for et andet folks traditioner. Er der nogen, der har bidraget på positivsiden til Danmarks historien, så er det de danske jøder, er der nogen, der har krav på respekt, er det de danske jøder.

Giv Gud, hvad der er Guds, og giv kejseren hvad der er kejserens, men giv også jøderne en ret til at praktisere den religion, der er deres. Den religion der adskiller jøderne fra os og dem fra alle andre. Det fortjener de. Med mindre du mener, at det er vigtigere, at du sætter dig selv i centrum, og at den krænkelsestid vi befinder os i skal udgøre et pejlemærke for en bedre fremtid?.