Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Borgmesterdrab

Det kommende år er kommunalt valgår. Tirsdag den 16. november 2021 afholdes valg i landets 98 kommuner. De skal herefter konstituere sig, dvs. vælge borgmestre, udvalgsforpersoner mv. Danmark har i dag 98 borgmestre. Med en

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Rettidig omhu

Berlingske har en chefredaktør, Mette Østergaard, der kommer fra Politiken. Det plejer ellers at gå den modsatte vej. Hun skrifter nu i avisen, at hun i sin tidligere karriere har været udsat for grove overgreb.

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Kryptokommunisternes slagne vej

Kryptokommunisterne (EL) har som – deres (eneste) fornuftige – princip, at partiets folketingsmedlemmer ikke kan vælges for mere end to efterfølgende perioder. Det betyder, at f.eks. den nuværende parlamentariske leder Pernille Skipper ikke genopstiller ved

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Alvorlig klima-psykose

Det er dog helt fantastisk! Tænk, mennesket kan via beslutninger i regeringer og parlamenter – og ikke mindst via FN – autonomt påvirke Jordens klima, og i det mindste bestemme over ellers igangværende klimaforandringer. Og

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Mediernes svigtende troværdighed

I en tankevækkende artikel beskæftigede det britiske ugemagasin The Economist sig for nylig med udviklingen i medie- og journalistverdenens opfattelse af kravene til eget produkt. Fra et mere ubetinget krav om “objektiv” journalistik er det

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Mediestøttens narkotika

Formanden for JP/Politikens bestyrelse – tidligere direktør for mediehuset – Lars Munch – gav i et interview for nylig i Berlingske udtryk for skepsis over for corona-hjælpepakkerne. Ulempen er, at man risikerer at få en

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Det er svært det hele

Det er svært – til tider nærmest umuligt – at gebærde sig i tidens debat. De stærke strømninger, der skylder ind over os fra især USA, men også navnlig fra avancerede hjemlige universiteters højt begavede

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: EU som Prügelknabe

Efter at DF nu forsøger at bremse sin vælgerblødning ved at erklære sig som EU-modstander, er der tre politiske partier, som ønsker Danmark ud af EU, nemlig DF, NB og EL. De ønsker, at Danmark

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Politiske reformer

Coronaepidemien har udløst en helt uvant situation. Såvel på det økonomiske som på det politisk-styringsmæssige felt.  Et er naturligvis al det økonomiske: Hvordan landet bedst muligt undgår et dødeligt økonomisk sår, stor og vedvarende arbejdsløshed

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvor skørt kan universitetet blive?

Staten (skatteborgerne) finansierer som bekendt landets universiteter. Det må nødvendigvis indebære, at offentlige myndigheder og befolkningen i sidste ende skal have indsigt i universiteternes aktiviteter. Denne kendsgerning er ikke – og bør ikke være –

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: En vrimmel af topøkonomer

En vrimmel af såkaldte topøkonomer har i den seneste tid haft travlt med at forsyne offentligheden med deres tanker om konjunktursituationen, efter at regeringen og et bredt folketingsflertal smadrede samfundsøkonomien med coronanedlukningen, og man nu

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Ekspertvældet

Ekspert på det ene, ekspert på det andet. “Eksperter” flyder rundt i mediernes håndtering af den offentlige debat. 2500 professorer er Danmark nu forsynet med – excl. de pensionerede og de “adjungerede” – men mange

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Det skæve Danmark

Betegnelsen “det skæve Danmark” er et gængs debat-kneb. Det bruges som symbol for særlig velstand i Hovedstadsområdet, og i det hele taget i Nordsjælland, i forhold til landet mod vest.  Området er rigest, har de

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvor kan der spares? Sæt skatten ned

Økonomien skrumper. Resultatet af coronakrisen bliver et økonomisk tilbageslag. Mange virksomheder har haft store tab, der slet ikke udlignes gennem vedtagne støtteordninger. Et ukendt antal selvstændige og ansatte har mistet økonomisk fodfæste. At krisen er

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Den store stat er farlig

Før i tiden var det normalt, at regeringer og Folketingets partier ledsagede deres lovforslag og politiske ønsker med beregninger eller i det mindste et overslag over de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser. Det gjaldt også forslag på

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Den helt skæve klimadebat

Paven meddelte for nylig, at COVID-19 er naturens reaktion på klimakrisen. Paven må jo vide det, han kender sandheden, har givetvis fået den fortalt af ærkeenglen Gabriel eller direkte af Jesus. Et absolut lavmål i